28 Września 2022 20:53
Menu
Z życia szkoły
Narodowe Czytanie
„Zaczarowany świa...
Wycieczka do Torunia
Wycieczka do Warszawy
Akcja "Żonkile"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego jest SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej w Pabianicach ul. Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice, adres e-mail: sekretariat@sp13pabianice.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej w Pabianicach tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dyrektor szkoły mgr Anna Krauzowicz
Programy realizowane w naszej szkole