28 Września 2022 20:57
Menu
Z życia szkoły
Narodowe Czytanie
„Zaczarowany świa...
Wycieczka do Torunia
Wycieczka do Warszawy
Akcja "Żonkile"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Prawa autorskie

Strona dostępna pod adresem http://www.sp13pabianice.pl, wszelkie zawarte na niej treści, obrazy, elementy graficzne ( w tym zrzuty ekranu ) i udostępnione dokumenty są chronione prawem na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994.

Bez wiedzy i zgody autora nie mogą być one kopiowane, przetwarzane, wykorzystywane, publikowane w żadnej formie za pomocą środków elektronicznych i mechanicznych ( zarówno w Internecie jak i w innych mediach ).

Domyślnie autor nie udziela zgody na żadne z powyższych działań naruszające prawa autorskie.

Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.

Autorem witryny jako całości jest Magdalena Kwaczyńska. Przyznając, że publikowane treści i obrazy autorstwa pracowników Szkoły Podstawowej nr 13 w Pabianicach zostały umieszczone na niniejszej stronie na ich prośbę, za zgodą i wiedzą, nie przypisuje sobie do niech praw autorskich.

Jeśli istnieje wola i potrzeba wykorzystania zawartych tutaj treści oraz obrazów należy skontaktować się z autorem witryny lub dyrekcją Szkoły.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Zgodnie z art. 16 w/w Ustawy: Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu,
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Pełna treść Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych znajduje się na stronie: http://www.wi.wpia.uksw.edu.pl/Akty%20prawne/autorskie.pdf

Programy realizowane w naszej szkole