28 Września 2022 20:48
Menu
Z życia szkoły
Narodowe Czytanie
„Zaczarowany świa...
Wycieczka do Torunia
Wycieczka do Warszawy
Akcja "Żonkile"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Dowiedz sięwięcej o naszej szkole...

Historia Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej

Przez wiele lat nasza szkoła nie miała własnego budynku szkolnego i mieściła się razem z II Liceum przy ulicy Pułaskiego. Przeniesienie szkoły do nowego i nowoczesnego budynku mieszczącego się przy ulicy Karolewskiej zawdzięczamy całemu społeczeństwu miasta Pabianic, które odpowiedziało na apel hasła rzuconego przez Pierwszego Sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę "1000 szkół na 1000 lecie" i zgromadziło fundusze, z których to środków zbudowana została Szkoła - Pomnik Tysiąclecia w Pabianicach. W dniu 21 lipca 1960 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego.

Dokumentację techniczną budowy Szkoły Tysiąclecia opracował Miastoprojekt w Łodzi, autorem projektu był inż. J. Michalewicz. Całością budowy szkoły zajmował się Miejski Zarząd Inwestycji w Pabianicach, kierownikiem była Maria Bartyka. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Łasku, którego dyrektorem był Bolesław Szwarc. Kierownikiem robót budowlanych był B. Stanisławski.

Budowa Szkoły Tysiąclecia

Uroczysty moment otwarcia Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej nastąpił 3 września 1962 r. w obecności władz państwowych i oświatowych oraz licznie zgromadzonych uczniów i mieszkańców miasta.

Funkcję kierownika powierzono znanemu pabianickiemu pedagogowi pracującemu od ponad 40 lat w szkolnictwie panu Henrykowi Sierosławskiemu. Jego zastępcą został pan Edward Borowiec. W pierwszym roku istnienia Szkoły Tysiąclecia naukę rozpoczęło 718 dzieci zebranych z 12 szkół, a Radę Pedagogiczną tworzył zespół 20 nauczycieli. Od 4 września rozpoczęła się codzienna praca, pełna trudu z nieznanymi dziećmi w obcym środowisku, ale w pięknej szkole - w pierwszej szkole Tysiąclecia w Pabianicach.

Niestety 25 grudnia 1962 roku zmarł pierwszy kierownik szkoły H. Sierosławski. 7 stycznia 1963 zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym Wacław Michalski inspektor szkoły zaproponował nowy skład kierownictwa szkoły: pan Edward Borowiec kierownikiem szkoły, pani Bronisława Hemerowa i Jerzy Sroka zastępcami. Rok szkolny 1962/63 był pierwszym rokiem, w którym świadectwo ukończenia otrzymało 773 dzieci, a 36 osób musiało powtarzać rok szkolny.

W roku 1963/64 zmieniła się kadra , a przede wszystkim zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do szkoły do 850 uczniów. Od 11 do 19 grudnia 1963 r. nasza szkoła była po raz pierwszy wizytowana przez uczestników Centralnego Kursu Ministerstwa Oświaty w Międzyszynie i przez ministralnego wizytatora kol. Wieliczko oraz władze oświatowe naczelnego inspektora i podinspektora W. Bekiera i L. Struzika. Wynik wizytacji był pomyślny. Władze oświatowe potrafiły docenić wkład wysiłków nauczycieli w dobro szkoły. Niestety i w tym roku szkolnym nie udało się wyeliminować drugoroczności. Na liczbę 851 uczniów 38 musiało powtarzać klasę.

Rok 1965/66 przyniósł poważne zmiany. Liczba klas powiększyła się o 4, a nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany. W sumie liczba uczniów wzrosła do 992 osób, a liczba nauczycieli do 30.

Rok szkolny 1966/67 przyniósł zasadnicze zmiany w kierownictwie. Do pełnienia obowiązków kierownika szkoły Wydział Oświaty powołał panią Bronisławę Hemerową, a na jej zastępcę grono pedagogiczne wybrało panią Helenę Mieleń. Dołączyło także do szkoły 4 nowych nauczycieli. Liczba uczniów wzrosła do 1091.

Rok szkolny 1967/68 przyniósł znów zmianę w naszej szkole: pani Bronisława Hemerowa pełniąca obowiązki kierownika szkoły przekazała swoją funkcję panu Czesławowi Owczarkowi, a zastępcą została pani Stefania Kaczorowska. Liczba uczniów wzrosła do 1101.

W 1970 r. ze stanowiska zastępcy kierownika szkoły odeszła Stefania Kaczorowska, a jej miejsce zajęła Anna Krawczyńska.

W 3 października 1970 r. w 100 rocznicę urodzin Stefanii Sempołowskiej - patronki szkoły odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy wmurowanej dla upamiętnienia jej urodzin oraz akademia podczas, której nastąpiło uroczyste przekazanie szkole przez Komitet Rodzicielski sztandaru. Akademię zakończyło uroczyste ślubowanie uczniów naszej szkoły.

Uroczystość Sztandarowa

Rok szkolny 1971/72 wprowadził nowe zmiany, liczba klas zmniejszyła się o 3. Odeszła Wanda Krawczyńska zajmująca stanowisko zastępcy kierownika szkoły, a na jej miejsce powołano Janinę Konieczną.

Wrzesień 1976 r. przyniósł zmianę gospodarza szkoły. Nową panią dyrektor została pani mgr Jolanta Pusz, która przez następne 30 lat kierowała naszą szkołą.

Podczas długoletniego działania szkoła zapewniła uczniom nie tylko rzetelne przekazywanie wiedzy przez wykwalifikowaną kadrę, ale również możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w różnych kołach zainteresowań takich jak: plastyczne, teatralne, recytatorskie i koła przedmiotowe. Nasi uczniowie uzyskiwali wysokie wyniki w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu województwa i na szczeblu centralnym. Corocznie byli i są laureatami olimpiad przedmiotowych. Odnoszą i odnosili liczne sukcesy sportowe. Nasze koszykarki były Mistrzyniami Łódzkiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej. Znaczącą rolę w procesie wychowawczym odegrały także organizacje szkolne: Samorząd Szkolny, PCK, SKO oraz prężnie działające drużyny zuchowe i harcerskie. W roku 1980 do Związku Harcerstwa Polskiego należało 752 uczniów, co stanowiło 72,1% uczniowskiej społeczności. Współpracujemy również z różnymi instytucjami i placówkami wychowawczymi i opiekuńczymi znajdującymi się na terenie miasta, które cały czas pomagają w realizacji zadań stojących przed szkołą.

Obecnie

Szkoła Podstawowa nr 13 uczy i wychowuje 434 dzieci uczęszczających do 19 oddziałów. Dyrektorem szkoły od września 2006 jest pani mgr Anna Krauzowicz. Pomaga jej pani mgr Bożena Hańczewska, która obecną funkcję zastępcy dyrektora objęła w tym roku. W szkole pracuje 32 nauczycieli i 12 pracowników obsługi.

Dyrektorzy

  • 1960-1962 Henryk Sierosławski
  • 1963-1965 Edward Borowiec
  • 1966-1967 Bronisława Hemerowa
  • 1967-1976 Czesław Owczarek
  • 1976-2006 mgr Jolanta Pusz
  • 2006-obecnie mgr Anna Krauzowicz
Programy realizowane w naszej szkole