28 Września 2022 20:31
Menu
Z życia szkoły
Narodowe Czytanie
„Zaczarowany świa...
Wycieczka do Torunia
Wycieczka do Warszawy
Akcja "Żonkile"
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Rada Rodziców
Szanowni Państwo!
Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców. Współpracuje z Dyrekcją szkoły, Pedagogiem szkolnym oraz Samorządem uczniowskim. Rada Rodziców prowadzi działania zmierzające do doskonalenia działalności szkoły, a w szczególności pomaga przy realizacji celów i jej zadań. Zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły i jednocześnie ustala zasady użytkowania tych środków.
Rada Rodziców corocznie wydaje środki finansowe na:
-pomoce dydaktyczne,
-nagrody książkowe dla najlepszych uczniów,
-nagrody pieniężne dla klas w konkursie na wpłaty na Radę Rodziców,
-bale karnawałowe, dyskoteki szkolne, dekoracje,
-dofinansowanie konkursów szkolnych,
-dofinansowanie atrakcji podczas pikników rodzinnych,
-wydatki okolicznościowe,
-słodycze,
-kwiaty.
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci. Dlatego też zachęcamy do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.


Rada Rodziców uchwala nagrodę dla wszystkich klas, w których do 30.04.2022 zostanie zebrana składka na RR w wysokości co najmniej 80% pełnej, należnej kwoty składek w danej klasie. Za pełną, należną kwotę rozumie się składkę od osoby, w wysokości: -50 zł za jedno dziecko, -25 zł za więcej niż jedno dziecko uczęszczające do naszej szkoły. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca kwietnia.
Nagrodą w konkursie będzie kwota w wysokości : 1 miejsce - 40% 2 miejsce - 30% 3 miejsce- 20% pozostałe klasy 10% sumy zebranych składek na potrzeby danej klasy, które określi wychowawca. Ostateczną decyzję o wyborze nagrody , wychowawcy klas skonsultują z Radą Rodziców
Wszelkie zapytania, wątpliwości lub propozycje prosimy kierować na adres: radarodzicow_sp13@wp.pl


Ubezpieczenie dzieci w szkole w roku szkolnym 2018/2019

W tym roku spośród kilku ofert, przedstawionych przez przedstawicieli ubezpieczeniowych, Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie w firmie COMPENSA.
Obsługą ubezpieczenia zajmuje się pan Maciej Kocik, tel. 668-348-182.

Materiały dot. ubezpieczenie do pobrania:
Ubezpieczenie dzieci - prezentacja produktowa
Ogólne warunki ubezpieczenia
Ubezpieczenie NNW
Podsumowanie propozycji
Oświadczenie indywidualne
Oświadczenie grupowe
Ubezpieczenie - obowiązek informacyjny
Zgłoszenie szkody online
Zgłoszenie szkody
Bezpieczne dziecko w sieci

Skład Rady Rodziców 2021/2022

Przewodnicząca : Magdalena Jędrzejewska
Z-ca przewodniczącej : Łukasz Arkuszewski
Sekretarz : Elżbieta Zajkiewicz-Pluta
Skarbnik: Joanna Pytko
Komisja rewizyjna : Katarzyna Fertała, Danuta Nierychlewska, Michał Szewc.

Członkowie Rady Rodziców :
Łukasz Arkuszewskik (kl. Ia)
Elżbieta Zajkiewicz-Plutaa (kl. Ib)
Jakub Serafin (kl. IIa)
Elżbieta Marzencka_Kopeć (kl. IIb)
Milena Różycka (kl.IIIa)
Justyna Okrojek (IIIb)
Karol Łużyński (kl.IVa)
Iwona Rogozińska (kl.IVb)
Edyta Guminiak (kl.Va)
Magdalena Jędrzejewska (kl.Vb)
Aneta gzik (kl.VIa)
Jacek Chojnowski (kl.VIIa)
Jolanta Gosławska(kl.VIIb)
Karolina Siubdzia (kl.VIIc)
Marzena Pyszel(kl.VIId)
Katarzyna Myczka (kl.VIIIa)
Tomasz Gosławski (kl.VIIIb)
Izabela Grabarczyk (kl.VIIIc)

Informacje Rady RodzicówSkładka na Radę Rodziców.Wydatki z funduszu Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018
Pomoce dydaktyczne 1702,61zł
Nagrody książkowe 717,30 zł
Nagrody pieniężne dla klas w konkursie na wpłaty na RR 2217,30 zł
Bale karnawałowe, dyskoteki szkolne, dekoracje 3835,52 zł
Dofinansowanie konkursów szkolnych 587,54 zł
Dofinansowanie pikników rodzinnych 950,02 zł
Wydatki okolicznościowe 877,00 zł
Słodycze 754,36 zł
Kwiaty 421,00 zł
Gry korytarzowe 3505,50 zł
Kamery CCTV 1045,50 zł
Stroje sportowe dla reprezentantów 1296,00 zł
Pozostałe 131,80 zł
Razem 18041,45 zł

Programy realizowane w naszej szkole